Leverandørliste

Foreningens håndværkere og forsikringsselskab må kun kontaktes mod forudgående accept fra bestyrelsen for såvidt angår skader eller ligende i ejendommen, som vedrører foreningen. 

Vedrører kontakten egne "projekter" er der ingen begrænsninger.

Kontaktpersoner:

Forsikring

Købstædernes Forsikring, tlf. 22231944, policenr. 53840799 

Vicevært

P. Vesterholm Rengøring, tlf. 5671 1800 

VVS

Christoffersen og Knudsen, tlf. 3672 2330

Falck

(ved skybrud/oversvømmelse o.l.), tlf. 7010 2031, abon.nr. 19046170

Murer

Amager Mureren v/Michael Basan, tlf. 3234 0130

Tømrer

Tømrerfirmaet Bjørn Svendsen v/Brian Svendsen, tlf. 3234 0130

Grafitti

Alliance, tlf. 7020 7011, kundenr. 33242111

Glarmester

Madsen & Sønner A/S, tlf. 3257 6080

Siedle dørtelefon

DS El-teknik, tlf. 3614 0300 (Søren Liedberg)